Okul/Kurum Kayıt ve Başvuru Ekranı
Kurum Kodu:
 
Kurum Adı Kontrol:
Şifre:
   
Şifre Onay:
   
Kurum Adresi:
 
Faaliyet Gösterilen Diğer Adres:
Telefon:
 
Fax:
 
E-posta:
 
Web Adresi:
 
Kurum Müdürü:
 
Kurum Temsilcisi:
 
Vergi Dairesi:
 
Vergi Numarası:
 
Yönetici Sayısı:
 
Memur Sayısı:
 
TYP Hizmetli Sayısı:
 
Öğretmen Sayısı:
 
Hizmetli Sayısı:
 
Öğrenci Sayısı:
 
Sisteme Yüklenilmesi Gereken Evraklar
UYARI: İzin verilen dosya uzantıları; .pdf .doc, .docx, .jpeg, jpg, png ve .rtf'dir. Dosya başına maksimum boyut 3MB olmalıdır.

1) Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi
 
2) Risk Değerlendirme Raporu
 
3) Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
 
4) Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları//Talimatları
 
5) Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait Kayıtlar
 
6) Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait Kayıtlar